Oberoende av tillverkare

Redan kund?

Automation

När allt snurrar som tänkt så skall man inte behöva bry sig ett dugg. I Open Metering kan man sätta upp rutiner för vad som skall göras automatiskt och sen regler för hur man vill bli påmind om något skulle haka upp sig.

Avräkning

I vår avräkningsmodul skapas filer som sedan kan användas av olika faktureringsystem och/eller ekonomisystem. Det går att ställa in så att dessa filer skapas periodiskt och skickas automatiskt. Skulle exempelvis ett mätvärde eller pris saknas så skickas det en påminnelse så att man kan åtgärda detta. Annars behöver man inte göra något.

Boendeportal

Här kan man se trender i sin förbrukning och även jämföra sig med fastighetens genomsnitt. Även boende har möjlihet att ge sig hän i sin data och skaffa sig ordentligt underlag för att kunna genomföra långsiktiga besparingar.

Verktyg

Var i huset är det kallt? I vårt kraftfulla 3D-verktyg kan Du lätt se detta, men också var det är dålig radiotäckning eller var förbrukningarna är som högst. För den avancerade användaren går det också att exportera datan till Excel för att jobba vidare med den där om man så skulle vilja.

Datalagring och GDPR

Er mätdata lagras säkert på servrar inom EU med inte bara högsta säkerhet när det gäller backup och intrångsskydd, men också strängt bevakade fysiskt. Datan behandlas i enlighet med GDPR, och Open Metering har en extern Data Protection Officer (DPO) som säkerställer att såväl arbetsrutiner som infrastruktur uppfyller dataskyddsförordningens direktiv.