Vägen framåt

Redan kund?

Sakernas internet

Sakernas internet, eller Internet of Things (IoT) som det ofta också kallas är inget annat än ett samlingsnamn på olika saker som är kopplade till internet på något vis. Häribland räknar vi allt från tvättmaskiner, luftvärmepumpar och gaffeltruckar till brandvarnare och hundhalsband. Genom en IoT-platform så som OpenMetering, kan man då kommunicera med dessa saker och styra, läsa av och lokalisera dem.

Vad är IMD?

Det står för Individuell Mätning och Debitering, och det är att man genom att mäta var och ens förbrukning, möjliggör för var och en att betala för sin egen förbrukning. Svårare än så är det inte.

Varför skall man införa individuell mätning?

Elektricitet
Det finns mycket pengar att spara på att i en bostadsrättförening eller samfällighet skaffa sig ett gemensamt elabonnemang. Bara genom att de fasta kostnaderna tas bort från enskilda bostäder kan man spara in kostnad för mätare och installation på ett par år. Därtill kommer att det är lättare att förhandla bra el-pris i gemenskapen.
SDS: Tusenlappar att spara på el i borätter
Bostadsrättsnytt: Gemensam el - så fungerar det

Vatten
Det har visats att förbrukningen av vatten minskar med upp till 30% när den mäts och förbrukningen debiteras användaren. Detta minskar belastningen på fastighetens eller föreningens infrastruktur så som rörledningar, varmvattenberedare och VVC.
UNT: Bättre koll på vattenförbrukning

Temperatur och relativ luftfuktighet
Stora kostnadsbesparingar kan göras vid injusteringar av värmesystemen i flerfamiljshus. Att i varje lägenhet mäta temperaturen och den relativa luftfuktigheten ger den information som behövs för att göra en korrekt injustering. Förutom detta så får också en mycket god indikator på boendekomforten i lägenheterna.
VVS Forum: My metod jämnar ut temperaturen

Värme
I vissa fall är det möjligt att låta var och en bestämma temperaturen i sitt eget hus eller lägenhet även om man har gemensam värme. Det finns flera olika tekniker för att göra detta på ett så rättvist sätt som möjligt, och då låta var och en betala för sin egen värmeförbrukning.

EU:s Energibesparingsdirektiv, Svensk lagstiftning om IMD
I Sverige fattades beslut om lagstiftning gällande IMD den 1 november 2019 med krav om laguppfyllnad per 1 juli 2021. I stora delar av Europa så har det sedan länge varit lag på detta för olika nyttigheter, och ses här som en självklarhet. År 2012 kom ett direktiv från EU om att detta skall införas i hela gemenskapen. Den nya lagstiftningen är ett sätt för Sverige att efterkomma direktivet från 2012. Du kan läsa mer om lagstiftningen hos Boverket.