Get more from Your meter data

Already a customer?

8 SEK/month exl VAT

for each meter or sensor
and up to one reading an hour for each utility

We can help you with measurment of

 • Cold and hot water for household or business
 • Electricity for household or business
 • Charging posts for cars
 • Heat or radiators
 • Temperature and relative air humidity
 • Battery status for smoke detectors
 • Measurements of prescense (passage and Physical prescense)
 • Watermeasurements for waterplants

to get

 • Data for billing
 • cotrol of all consumption in real estates
 • 3D visualization of building climate
 • Alerts for deviating behavior

and much more.

News

OpenMetering är en mjukvaruplattform som används för att samla in, aggregera, analysera och visualisera mätdata av alla tänkbara typer. Vatten, värme, el, temperatur, närvaro, läckage, positionering, buller eller varför inte luftkvaliteten på en skola eller i ett badhus. OpenMetering är en öppen plattform som hanterar all Din data. Som ett led i att täcka in alla delar i kommunikationskedjan, och erbjuda helhetslösningar till våra kunder, har OpenMetering nu valt att ingå samarbete med Netmore Group AB. Netmore Group - tillsammans med övriga samarbetspartners - kompletterar OpenMeterings erbjudande med lösningar för hårdvara, kommunikation och operatörsskap inom bland annat mobila nätverk, WiFi och inte minst LoRaWAN.

"- Det är en spännande infrastruktur som nu byggs för dagens och framtidens Internet of Things.", säger OpenMeterings VD, Fredrik Beckman och fortsätter "Tillsammans med Netmore Group blir nu OpenMetering en one stop shop för i princip allt som skall mätas, analyseras, visualiseras och konkretiseras. Tillsammans möjliggör vi lösningar kring bland annat LoRaWAN  som skapar maximal kostnadseffektivitet för våra kunder, för all typ av mätning".

Länk till Netmore Market: https://portal.blink.services/net/market

Länk till Netmore Groups hemsida: http://netmoregroup.com

1/4 april 2019  Fredrik Beckman took position as CEO for Open Metering AB. Fredrik has vast experience regarding energyconsumption and measuring were his most recent position at Props Utility Solutions AB were vice President of Sales. And with this a new era starts for the company as we expand in numerous directions, but of course with our open interface, our intuitive and easy to understand application free of all locking effects, regardless of your choice of hardware.

Fredrik Beckman says: "It feels fantastic to start as CEO in a company giving me new challenges that my past has given me experience enough to be well prepared to welcome!. Together with skilled colleagues and already secured investmentfunds we will make sure that OpenMetering rapidly will grow fast"

1/4 2019 tillträde Fredrik Beckman som ny VD för Open Metering AB. Fredrik har lång erfarenhet inom energimätning och kommer närmast från Props Utility Solutions AB där han arbetade som säljansvarig. I och med detta så startar en ny era för företaget där vi expanderar i ett flertal olika riktningar, men förstås med vårt öppna gränssnitt, vår intuitiva och lättförståeliga applikation som inte skapar inlåsningseffekter för dig som kund.

Fredrik Beckman säger själv: "Det känns fantastiskt roligt att tillträda på en tjänst som innebar nya utmaningar inom områden som min bakgrund gjort mig väl förberedd på att arbeta med. Tillsammans med skickliga medarbetare skall vi nu med säkrade investeringsmedel se till att OpenMetering växer så det knakar!"