OpenMetering ingår samarbete med Netmore Group

OpenMetering är en mjukvaruplattform som används för att samla in, aggregera, analysera och visualisera mätdata av alla tänkbara typer. Vatten, värme, el, temperatur, närvaro, läckage, positionering, buller eller varför inte luftkvaliteten på en skola eller i ett badhus. OpenMetering är en öppen plattform som hanterar all Din data. Som ett led i att täcka in alla delar i kommunikationskedjan, och erbjuda helhetslösningar till våra kunder, har OpenMetering nu valt att ingå samarbete med Netmore Group AB. Netmore Group - tillsammans med övriga samarbetspartners - kompletterar OpenMeterings erbjudande med lösningar för hårdvara, kommunikation och operatörsskap inom bland annat mobila nätverk, WiFi och inte minst LoRaWAN.

"- Det är en spännande infrastruktur som nu byggs för dagens och framtidens Internet of Things.", säger OpenMeterings VD, Fredrik Beckman och fortsätter "Tillsammans med Netmore Group blir nu OpenMetering en one stop shop för i princip allt som skall mätas, analyseras, visualiseras och konkretiseras. Tillsammans möjliggör vi lösningar kring bland annat LoRaWAN  som skapar maximal kostnadseffektivitet för våra kunder, för all typ av mätning".

Länk till Netmore Market: https://portal.blink.services/net/market

Länk till Netmore Groups hemsida: http://netmoregroup.com