OpenMetering är en mjukvaruplattform som används för att samla in, aggregera, analysera och visualisera mätdata av alla tänkbara typer. Vatten, värme, el, temperatur, närvaro, läckage, positionering, buller eller varför inte luftkvaliteten på en skol

Läs mer

The 1st of april 2019 Fredrik Beckman took position as CEO for Open Metering AB. Fredrik has vast experience regarding energyconumption and measuring were his most recent position at Props Utility Solutions AB were vice President

Läs mer

Den 1:e april 2019 tillträdde Fredrik Beckman som ny VD för Open Metering AB. Fredrik har lång erfarenhet inom energimätning och kommer närmast från Props Utility Solutions AB där han arbetade som säljansvarig. I och med detta så startar en ny era för

Läs mer